Nikola Tesla pitching Silicon Valley VCs

June 10, 2013

Nikola Tesla pitches wireless energy to VCs.